Vår vision

Läs Byalagets förslag om Skivarp i framtiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du också ta del av Vägverkets planer för förändring av väg 101 genom Skivarp.

 

Arbetsplan beskrivning väg 101 Skivarp

 

Miljökonsekvensbeskrivning väg 101 Skivarp