Medlemsinformation

Detta är byalaget

Skivarps Byalag är föreningen för er som bor inom Skivarps församling.

Byalagets ändamål är att värna om bygdens traditioner och dess framtida utveckling.

Du är välkommen som medlem i Byalaget där du kan delta i olika aktiviteter som anordnas, du kan aktivt delta i vårt arbete att påverka våra politiker i kommunen för att bevara och utveckla Skivarp som ort - men det viktigaste av allt är att alla är välkomna som medlem och att allas strå till stacken är välkomna, små som stora.

Varmt välkommen!   / Styrelsen Skivarps Byalag

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till Skivarps Byalag betalas årligen och avgiften är:
100 kronor för enskild person och 150 kronor per familj.
Har du betalat medlemsavgift efter 1 nov? Då gäller den även för nästföljande år.
Medlemsavgift betalas till Bg 5644-3922
Glöm inte att skriva namn och adress, gärna e-mail också, på inbetalningen!

Medlemslokal

Gamla Brandstationen går att hyra för olika evenemang.

Här hittar du info om hur man hyr Brandstationen

 

 

Ung som gammal förbereder den stora festen