Skivarps Byalags styrelse

 

Bild saknas    
Kent Ekblad
ordförande
   Telefon 0705 538178
     
     
Cecilia Svensson
vice ordförande
byalagsrådsrepresentant
   
     
Bild saknas    
Karolin Bösgård
kassör
   
     
Bild saknas    
Madeleine Pinjegård
sekreterare / suppleant
   
     
   

Henrik Svärd
ledamot
byalagsrådsrepresentant

   
     
Bild saknas    
Tobias Larsson
ledamot
   
     
     
Andrea Lindström
ledamot 
   
     
   
Per-Åke Olofsson
ledamot
    
     
   
Johnny Christiansen
suppleant
   
     
   
Marianne Pehrsson
suppleant
   
     
   
 Kim Hansen    
 suppleant    
 byalagsrådsrepresentant    
     
     

Adress:

Skivarps Byalag
Gamla Brandstationen
Landsvägen 29 B
274 50 Skivarp