Policy/riktlinjer för innehåll och administration av hem- och facebooksida

 

Skivarps byalags hemsida ska spegla byalagets aktiviteter och evenemang. 

Byalagets stadgar, styrelsens aktuella sammansättning och protokoll från möten ska finnas på hemsidan tillsammans med övrig relevant information. 

Ett kalendarium ska finnas och innehålla information om byalagets planerade möten, aktiviteter och evenemang. 

Information om uthyrning av brandstationen med upplysning om kostnader och redan klara bokningar ska finnas.  

Under rubriken "Vad händer i Skivarp" kan även andra organisationers aktiviteter och evenemang omtalas. 

Plats för byalagets hemsida hyrs på lämpligt webbhotell.
Text och inte minst bilder tar upp plats på webbhotellet.
När förbrukningen av plats på webbhotellet närmer sig taket, har ansvarig för hemsidan rätt att ta bort delar av äldre bildspel och annan inaktuell information från hemsidan.
Innan en bild tas bort från ett bildspel, sparas en kopia för framtiden på särskilt hårddisk. 

Skivarps Byalags facebooksida ska likaledes spegla byalagets aktiviteter och evenemang. 

Vi skriver uppslag på facebook om byalagets aktiviteter och evenemang.

Vi är öppna för frågor kring dessa aktiviteter.

Vi går annars inte i öppen dialog på facebook och ber att konkreta frågor riktas till ordföranden - gärna via facebook-meddelande.

Beslutat på styrelsemöte 5 april 2016