Skivarps Byalags valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter och ska vid enskilda möten inför byalagets årsmöte ta fram förslag på ledamöter i styrelsen:

Lars Dekan (sammankallande) 

Kristian Jeppsson

Tommy Jönsson