Skivarps Byalags valberedning

Valberedningen består av två ledamöter och ska vid enskilda möten inför byalagets årsmöte ta fram förslag på ledamöter i styrelsen:

Anne Jönsson (sammankallande) 

Olof Holmström