Skivarps Byalags valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter och ska vid enskilda möten inför byalagets årsmöte ta fram förslag på ledamöter i styrelsen. För innevarande år 2017 består valberedningen av: 

 

Lars Dekan (sammankallande) 

Gunna Hansen

Tommy Jönsson