Byalaget mötte Skurups kommun

Måndag den 1 mars 2010 träffade representanter från Skivarps Byalag kommunstyrelsens Niklas Sjöberg och Bengt Borglin. Målsättningen var att redovisa vårt arbete inom byalaget och naturligtvis söka ekonomiskt stöd för renovering av portarna i brandstationen. Stämningen var god och vi känner att kommunen vill lyssna på vad som är viktigt för Skivarp. Viss lyhördhet kan väl kanske bero på kommande val.. men intrycket vi fick var att de vill satsa för att få ett mer attraktivt Skivarp med ökad befolkning.

Ett referat från vår positiva dialog med dem kan ni läsa här.  

Referat från möte med Niklas Sjöberg 

Cecilia Thoren Bonander, Ute Olsson och Peter Falk möter Bengt Borglin och Niklas Sjöberg.