Byalagsrådet

Skivarps Byalag har regelbundna samrådsmöten med Skurups Kommun genom valda representanter i byalagsrådet.

Dina intressen kan tillvaratas och du kan få en “förstärkt röst” in i kommunen.

Byalagsrådet är ett rådgivande organ, en sammanslutning av byalag i Skurups kommun där målet är att bevaka och tillvarata landsbygdens intressen i samhälls- och planfrågor.

Byarna/Byalagen som är representerade i byalagsrådet är Rydsgård, Abbekås, Skivarp, Slimminge, Solberga, Nöbbelöv, Lindby, Katslösa-Varmlösa och Dybäck.

Byalagsrådet fungerar som kontakt mellan byarna och kommunen och är remissorgan för kommunala angelägenheter på landsbygden.
Rådet sammanträder kvartalsvis, eller vid behov och sammanträffar med kommunen kvartalsvis.

Minnesanteckningarna från dessa möten hittar du här.